Superior Triple -Ng

3 adults
1 children
3 beds
0 m

Phòng tiêu chuẩn Superior Triple dành cho 3 người lớn

About This Listing

The Space
Adult number: 3
Bed number: 3
Children number: 1
Room Footage: 0
Prices
Price: 480.000 đ
Room Type
Tiêu chuẩn
480.000 đ
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến