Deluxe Twin

2 adults
1 children
2 beds
0 m

Deluxe Twin -Phòng 2 giường nhỏ

About This Listing

The Space
Adult number: 2
Bed number: 2
Children number: 1
Room Footage: 0
Prices
Price: 790.000 đ
Room Type
Hạng sang
deluxe twindeluxe twin (2)deluxe twin (3)deluxe twin (4)deluxe twin (5)deluxe twin (6)deluxe twin (7)deluxe twin (8)deluxe twin (9)deluxe twin (10)deluxe twin (11)
790.000 đ
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến