Deluxe Double

2 adults
1 children
1 bed
0 m

Deluxe Double  -Phòng một giường hạng sang

About This Listing

The Space
Adult number: 2
Bed number: 1
Children number: 1
Room Footage: 0
Prices
Price: 790.000 đ
Room Type
Hạng sang
deluxe-double (1)deluxe-double (2)deluxe-double (3)deluxe-double (4)deluxe-double (5)deluxe-double (6)deluxe-double (7)deluxe-double (8)deluxe-double (9)deluxe-double (10)deluxe-double (11)deluxe-double (12)deluxe-double (13)
790.000 đ
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến