Champs-Elysées, 8ème 5 rue de Berri 75008 Paris France

380 đ/đêm

0% gợi ý cho khách

0 của 5 khách xếp hạng

no review

Kê khai tài sản

mô tả

Đánh giá tài sản

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến