Phòng Superior (twin bed) D&C

2 adults
2 children
2 beds
0 m

2 giường đơn

About This Listing

The Space
Adult number: 2
Bed number: 2
Children number: 2
Room Footage: 0
Prices
Price: 25 $
sup doi d&c
25 $
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến