Deluxe Family

4 adults
2 children
2 beds
30 m

Phòng hạng sang dành cho gia đình

About This Listing

The Space
Adult number: 4
Bed number: 2
Children number: 2
Room Footage: 30
Prices
Price: 44 $
deluxe family
44 $
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến