Apartment room

3 adults
1 children
3 beds
45 m

About This Listing

The Space
Adult number: 3
Bed number: 3
Children number: 1
Room Footage: 45
Prices
Price: 2.050.000 đ
phong can ho
2.050.000 đ
per 1 Night(s)

Reviews

Bạn muốn viết 1 đánh giá?

Chỉ những khách được xét duyệt mới có thể đánh giá. Sau khi check-out, bạn sẽ nhận được lời mời đánh giá nơi bạn đã ở

Bạn phải  log in  để viết đánh giá

Copy © 2017 VRM Travel. All Rights Reserved

Hỗ trợ trực tuyến